AKTUALNOŚCI

______________________________________________

 

 

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
ZAPRASZA
do udziału w lekcjach muzealnych
w roku szkolnym 2009/2010

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, jako samorządowa instytucja kultury gromadzi i przechowuje dobra kultury polskiej związane z historią kolejnictwa, jego rozwojem, aktualnym stanem i postępem technicznym w komunikacji kolejowej.

W związku z celami, do których zobowiązani jesteśmy dążyć rozpoczynamy działalność edukacyjną w formie lekcji muzealnych, by wspomóc proces rozwoju i edukacji dzieci w różnym wieku.

Lekcje muzealne oparte są na podstawach programowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego do kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4, poz.17 ).


Informacje i zapisy:
Dział Oświatowy
tel. 022 474 57 80
e-mail:
oswiatowy@muzkol.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

______________________________________________

 

Promocja książki
„Miasto Kolejarzy nad Kamienną”
SOBOTA 19 WRZEŚNIA 2009

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

______________________________________________

 

 

Dni Transportu Publicznego
niedziela - 20 września 2009

W godzinach 10:00 - 16:00 bezpłatne zwiedzanie Muzeum oraz ekspozycji zewnętrznej z przewodnikiem. Z Muzeum (Dworca Głównego) będzie odchodził szynobus do Warszawy Zachodniej. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Strona DTP

______________________________________________

 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa
niedziela - 20 września 2009

We wrześniu 2009 roku, po raz kolejny w Polsce projektowane są obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, które należą do najważniejszych wydarzeń przyczyniających się do promocji kultury, sztuki, tradycji – dziedzictwa krajów i regionów jako wspólnych wartości kontynentu.

W tym dniu Muzeum organizuje:

O godzinie 12.00 - Projekcja filmu Zagadka Pociągu Widmo - Wielkie Tajemnice II Wojny Światowej (45min.) 2007 r.

Film będzie wyemitowany dzięki uprzejmości wydawnictwa Polskie Media Amer.Com SA

Wstęp na projekcję filmu jest bezpłatny.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

______________________________________________

 

31.08.2009 r.
w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
odbyła się
Dyskoteka Małego Człowieka

Serdecznie dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę !!!

Zobacz relację

______________________________________________

 

 

W KAŻDY PIĄTEK MUZEUM KOLEJNICTWA w WARSZAWIE OFERUJE USŁUGI PRZEWODNICKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

 

______________________________________________

 

 

PRACA W MUZEUM KOLEJNICTWA
24.08.2009

 

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie poszukuje pracowników na stanowisko przewodnik. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: oświatowy@muzkol.pl. Informacje pod numerem telefonu: (022) 474 57 80

 

______________________________________________

 

 

KOMUNIKAT
z dnia 21.08.2009

 

W dniu 21 sierpnia 2009 roku odbyło się ponowne spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Muzeum Kolejnictwa  z władzami PKP S.A.

 

PKP S.A. przedstawiła warunki czynszu i wynajmu terenu przy ul Towarowej 1, proponując umowę na okres 2 lar. W przewidzianym czynszu nie uwzględniono kosztów ogrzewania, które pozostają w gestii Muzeum.

 

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie w dalszym ciągu kwestionuje zasadność jednostronnego wypowiedzenia przez PKP umowy użyczenia.

 

Na nowe warunki umowy musi wyrazić zgodę Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na początek września.

 

 

Zdjęcia nowej lokalizacji Muzeum na
ul. Grodzieńskiej w Warszawie

 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

 

______________________________________________

 

 

 

KOMUNIKAT
z dnia 17.08.2009

 

Z przyjemnością  informujemy, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 11 sierpnia 2009 roku, powołał Pana Ferdynanda B. Ruszczyca na stanowisko Dyrektora Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

 

______________________________________________

 

 

KOMUNIKAT
z dnia 11.08.2009

 

W dniu 11 sierpnia 2009 roku odbyło się w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie spotkanie z udziałem władz PKP S.A. oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Tematem spotkania było określenie warunków, na jakich Muzeum Kolejnictwa pozostanie w dotychczasowej siedzibie przy ul. Towarowej, do czasu przygotowania nowej lokalizacji.

 

Ustalenia:

- Zaproponowano pozostawienie obecnej lokalizacji Muzeum do czasu wybudowania nowej siedziby nie dłużnej jednak niż na 2 - 3 lata (okres ten będzie uzgodniony podczas dalszych negocjacji)

 

- PKP S.A. zleciła rzeczoznawcy majątkowemu wycenę czynszu najmu, która będzie dokonana do dnia 21 sierpnia br.

 

______________________________________________

 

KOMUNIKAT
z dnia 07.08.2009

 

Informujemy iż w dniu 07.08.2009 otrzymaliśmy pismo od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, zapraszające Muzeum Kolejnictwa na spotkanie, którego celem będzie podjęcie rozmów w sprawie zawarcia umowy najmu na przedmiotową nieruchomość.

 

______________________________________________

 

KOMUNIKAT
z dnia 06.08.2009

 

Z przykrością informujemy, że Polskie Koleje Państwowe S. A. w dniu 30 lipca 2009 roku złożyły w Muzeum pismo wymawiające Muzeum Kolejnictwa umowę użyczenia budynków przy ulicy Towarowej 1, nakazując nam jednocześnie opuszczenie naszej siedziby w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2009  roku. Muzeum Kolejnictwa będzie kwestionować to wypowiedzenie, jako niezgodne z treścią umowy użyczenia, jednakże fakt jego złożenia przez PKP S.A. może oznaczać, że sierpień 2009 będzie ostatnim miesiącem, w którym udostępniamy zwiedzającym nasze eksponaty, a to unikatowe miejsce bezpowrotnie zniknie z mapy Warszawy.

 

Niestety PKP S.A., mimo wcześniejszych zapewnień, nie wskazały nam nowej lokalizacji, a zaproponowana bocznica przy ulicy Grodzieńskiej w Warszawie, to jedynie zaniedbany tor, nie posiadający żadnego zaplecza-administracyjnego.

 

Ponadto, ze względu na specyfikę naszych zbiorów, w szczególności zabytkowy tabor, koszt ewentualnego ich transportu do nowej siedziby byłby ogromny.

 

Tak więc stajemy w obliczu zakończenia działalności Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, jedynej instytucji w Polsce, która na taka skalę gromadzi, archiwizuje i udostępnia szerokiej publiczności spuściznę ponad 150. letniej historii kolei na ziemiach polskich.

 

Dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

Ferdynand B. Ruszczyc

 

 

______________________________________________

"Bierut na Głównym"

22 lipca odbyło się otwarcie wystawy "Bierut na Głównym", na której prezentowane są obrazy i grafiki z okresu socrealizmu ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

WYSTAWA TRWA DO 30 WRZEŚNIA

 

INFORMACJE O WYSTWIE

 

 

______________________________________________

 

Wystawa rysunku satyrycznego

 

Od 18 czerwca do 30 września trwa wystawa znakomitego satyryka Zbigniewa Jujki.

 

 

INFORMACJE O ZBIGNIEWIE JUJCE

 

______________________________________________________________

 

Wystawie Zbigniewa Jujki towarzyszy katalog prac pt. "Żarty z bocznego toru" oraz seria pamiątkowych gadżetów, które są dostępne w muzealnym punkcie sprzedaży.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O KIERMASZU

 

______________________________________________________________

 

Niezapomniana podróż koleją.

OD 6 MAJA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2009

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

______________________________________________________________

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie zmienia swój wizerunek.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

______________________________________________________________

 

Pociąg pancerny.

 

Po prawie dwóch latach nieobecności do Muzeum Kolejnictwa powrócił pociąg pancerny.

<>

Jest to jedyny zachowany w Europie pociąg opancerzony. Składa się z czteroosiowej lokomotywy wyprodukowanej w Niemczech w 1942 roku i wagonu artyleryjskiego.

Muzeum Kolejnicwa w Warszawie, ul. Towarowa 1, 00-958 Warszawa, tel./fax (022) 620 04 80

Herb - Samorząd Województwa w Warszawie Muzeum jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego