Wraz z rozwojem kolei na terenach Wielkiej Brytanii również w innych krajach Europy zaczęły powstawać trasy kolejowe.
Co ciekawe, np. w Niemczech, Austrii czy Rosji kolej była wielką atrakcją turystyczną. Za jej pomocą zamożni mieszkańcy odbywali niedzielne wycieczki za miasto. Tak działo się na specjalnie w tym celu wybudowanych liniach Norymberga-Furth, Poczdam-Berlin, Wiedeń-Brno, Petersburg-Carskie Sioło.

We Francji natomiast trasy kolejowe zaczęto budować na wniosek przemysłowców. Również w Stanach Zjednoczonych trwała ekspansja kolei. Pierwszą lokomotywę sprowadzono z Anglii i w 1832 r. parowóz „John Bull” zaczął jeździć po terenach stanu New Jersey. W osiem lat później trasy kolejowe w USA liczyły już ponad 4 tysiące kilometrów, a w 1850 r. ich długość wzrosła do 15 tysięcy.

Wkrótce i inne kraje przyłączyły się do budowania tras i lokomotyw. W 1844 r. – Dania, w 1848 r. – Hiszpania, w 1854 r. – Norwegia, w 1856 r. – Portugalia, w 1869 r. – Grecja.