Transport szynowy został natomiast po raz pierwszy wykorzystany w Grecji ok. 600 r. p.n.e. W ten sposób przemieszczały się statki w poprzek Przesmyku Korynckiego.

Drewniane szyny zaczęto stosować w kopalniach pod koniec średniowiecza. Niestety, efekty nie były najlepsze, bowiem drewno butwiało na skutek kontaktu z mokrą ziemią, a błoto na szynach powodowało wykolejanie się wagonów. Za datę początkową tego typu transportu uznaje się rok 1603, gdy w okolicach Nottingham w Anglii zbudowano szlak z drewnianych szyn. Liczył ponad 3 kilometry i można nim było dowieźć węgiel kamienny z miejscowości Strelley do miejscowości Wollaton.

Jednak dopiero sieć linii kolejowych umożliwiła szybkie docieranie do dalekich miejsc oraz zabieranie na pokład pociągu ciężkiego transportu, jakiego nie udźwignęłyby zwierzęta.

Problemem były tylko pieniądze, bowiem bilety kolejowe nie należały do tanich tak jak dziś i stać na nie było tylko zamożnych ludzi.